Tietosuojaehdot

AQVA Hotel & Spa suojaa asiakkaidensa henkilötietoja ja on laatinut nämä tietosuojaehdot, jotka kuvaavat sitä, millä tavoin AQVA Hotel & Spa käsittelee asiakkaiden henkilötietoja tuottaessaan palveluita asiakkaille.

 

AQVA Hotel & Spa käsittelee asiakkaiden henkilötietoja voimassa olevan kansallisen lainsäädännön ja Euroopan unionin säädösten edellyttämällä tavalla.

 

AQVA Hotel & Spa käsittelee asiakkaiden henkilötietoja niin paljon kuin on tarpeen ja niin vähän kuin on mahdollista tarjotessaan palveluita yksityishenkilöille.

 

AQVA Hotel & Spa kerää henkilötietoja (muun muassa etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite) käyttäjän tehdessä varaustiedustelun kotisivun kautta tai tehdessä varauksen sähköpostitse, puhelimitse tai muulla tavalla.

 

AQVA Hotel & Spa käyttää keräämiään asiakkaiden henkilötietoja tarvittaessa muun muassa ottaakseen yhteyttä asiakkaaseen (esim. varausajan muuttamista varten), kanta-asiakaskortin toimittamiseen sekä uutiskirjeiden ja tiedotteiden lähettämiseen, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa.

 

AQVA Hotel & Spa ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei Viron voimassa oleva lainsäädäntö velvoita siihen.

 

AQVA Hotel & Spa käyttää yksilöimättömiä asiakastietoja (mm. ikä, sukupuoli) tilastointia varten. AQVA Hotel & Spa saa yksilöimättömiä asiakastietoja myös verkkosivustolla käytettävien evästeiden avulla.

 

AQVA Hotel & Spa käyttää asiakkaiden henkilötietojen suojaamiseen niin hallinnollisia, fyysisiä kuin tietoteknisiä turvatoimenpiteitä. AQVA Hotel & Span asiakkaiden henkilötietoja käsittelevät ainoastaan tehtävään valtuutetut henkilöt.

 

AQVA Hotel & Span verkkosivuston käytön aloittaessaan asiakas hyväksyy yksilöimättömien asiakastietojen keräämisen. Ilmoittaessaan henkilötietojaan AQVA Hotel & Spalle AQVA Hotel & Span palvelujen käyttöä varten asiakas hyväksyy henkilötietojensa käytön rastittamalla kohdan ”Olen tutustunut AQVA Hotel & Span tietosuojaehtoihin ja hyväksyn henkilötietojeni käsittelyn”.

 

AQVA Hotel & Span ollessa edustettuna kolmannen osapuolen tarjoamissa palveluissa ja sosiaalisessa mediassa sovelletaan kyseisten palveluntarjoajien tietosuojakäytäntöä.

 

AQVA Hotel & Spa pidättää oikeuden muuttaa näitä tietosuojaehtoja tarvittaessa. Muutoksista ilmoitetaan verkkosivustolla.

 

Mikäli teillä on näitä tietosuojaehtoja tai muita asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä tai pyyntöjä, pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@aqvahotels.ee.