Broneeri

Privaatsustingimused

AQVA Hotel & Spa kaitseb oma klientide isikuandmeid, millest lähtuvalt on koostatud käesolevad privaatsustingimused, mis käsitlevad kliendi isikuandmete töötlemist seoses AQVA Hotel & Spa teenuste osutamisega kliendile.

Kliendi isikuandmete töötlemisel lähtub AQVA Hotel & Spa kehtivatest siseriiklikest ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

AQVA Hotel & Spa töötleb klientide isikuandmeid nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik üksikisikule teenuse osutamise eesmärgil.

AQVA Hotel & Spa kliendi isikuandmete kogumine toimub kontaktandmete (muu hulgas ees- ja perekonnanimi, elektronpostiaadress, telefoninumber, elukoha aadress) esitamisel broneeringupäringu tegemisel veebilehe kaudu või broneeringu tegemisel elektronposti või telefoni teel või muul viisil.

AQVA Hotel & Spa kasutab kogutud klientide isikuandmeid vajaduse korral muu hulgas klientidega ühenduse võtmiseks (nt broneeringuaja muutmiseks), püsikliendikaartide väljastamiseks, uudiskirjade ja teavituste edastamiseks juhul kui klient on selleks soovi avaldanud.

AQVA Hotel & Spa ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud juhul, kui andmete esitamise kohustus tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

AQVA Hotel & Spa töötleb ka kliendi isikustamata andmeid (muu hulgas nt vanus, sugu) statistika koostamise eesmärgil. Samuti saab AQVA Hotel & Spa isikustamata andmeid „küpsiste“ kaudu veebilehe kasutamisel.

AQVA Hotel & Spa rakendab kliendi isikuandmete kaitsmiseks nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui ka infotehnoloogilisi turvameetmeid. AQVA Hotel & Spa kliendi isikuandmeid töötlevad ainult selleks õigustatud isikud.

AQVA Hotel & Spa veebilehte kasutama asudes, nõustub klient isikustamata andmete kogumisega. Veebilehe kaudu oma isikuandmeid AQVA Hotel & Spa-le edastades AQVA Hotel & Spa teenuste kasutamiseks annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks märke tegemisega vastavasse lahtrisse „Olen tutvunud AQVA Hotel & Spa privaatsustingimustega  ning annan nõusoleku isikuandmete töötlemiseks“.

Pangalingiga ja/ või pangakaardiga maksmise turvalisus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Maksekeskus AS hoiab Tellija kaardiandmeid turvaliselt ning ei jaga neid kunagi kaupmeeste ega kolmandate osapooltega. Kaupmehe poolt ligipääsetav informatsioon piirdub kaardi tüübi (nt. Visa või MasterCard) ning kahe viimase numbriga kaardinumbrist.

Maksekeskus AS on PCI-DSS nõuetele vastav teenusepakkuja, kes pakub makselahendusi, sh vahendab Visa ja MasterCardi makseid Euroopa Liidus tegutsevatele kaupmeestele ning muudele teenusepakkujatele. Juhul kui AQVA Hotel & Spa-l tekib vajadus tellimuse tühistamiseks, muutmiseks või raha tagastamiseks tingimustes toodud juhtudel ja ulatuses, siis tagastatakse Ostjale tasutud summa Maksekeskuse turvalises keskkonnas.

Kui AQVA Hotel & Spa on esindatud kolmanda poole pakutavates teenustes ja ühismeedia kanalites, kehtivad nende kohta vastavate teenusepakkujate privaatsuspoliitikad.

AQVA Hotel & Spa jätab endale õiguse vajadusel käesolevaid privaatsustingimusi muuta, millest teavitab veebilehel.

Käesolevate privaatsustingimuste ja muude kliendi isikuandmete töötlemise kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@aqvahotels.ee.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.